REGISTRATION

 

Prijave za registraciju počinju 1. 12. 2016. godine

 

Online registracija na poveznici

https://omep2017.exordo.com

 

Registration begins 1 December, 2016.

 

Online registration at https://omep2017.exordo.com

 

..........................................................................................................................................

REGISTRATION FEES

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

IZBORNIK

Croatian OMEP members special rate valid till 31 March, 2017

© OMEP Hrvatska 2016